ວີດີໂອ

ຕັກແຕນທຳລາຍຜົລປູກ

2020-06-29

ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020; ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບຜົບກະທົບ ຈາກຝຸງຕັກແຕນ ເຂົ້າທຳລາຍ ຜົລປູກ ຂອງ ຊາວບ້ານຢ່າງໜັກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂົ້າໄຮ່ຂອງຊາວບ້ານ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ທາງການ ຊ່ອຍເຫຼືອແດ່ !