ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວ ຢູ່ໄທຍ ຕົກງານ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

2021-07-15

ຄົນງານລາວ ຢູ່ ແຂວງ ນະຄອນຣາຊສີມາ ປະເທດໄທຍ ຕົກງານ ຍ້ອນໂຄວິດ-19