ວີດີໂອ

ເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຊີບ ຂອງປະຊາຊົນ

2024-04-03

ແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍລິເວນ ພັນໂຂດແສນໄຄ້ ເຊິ່ງໄຫຼຜ່ານ ບ້ານສຳພັນນາ ແລະ ບ້ານອ່າງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງລາວ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ ບ້ານພູເຂົາທອງ ຕາແສງບ້ານມ່ວງ ເມືອງສັງຄົມ ແຂວງໜອງຄາຍ ຂອງໄທ ປະລິມານນ້ຳຫຼຸດລົງ ຍ້ອນມີການກັກນ້ຳ ໃນເຂື່ອນທີ່ຢູ່ເທິງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ