ວີດີໂອ

ພາກປະຊາສັງຄົມລາວ-ໄທຍ ກໍ່ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍໂຮມຮັກ ແມ່ນ້ຳຂອງ

2024-03-07

ພາກປະຊາສັງຄົມລາວ-ໄທຍ ໂຮມກັນສ້າງຕັ້ງ “ເຄືອຂ່າຍໂຮມຮັກ ແມ່ນ້ຳຂອງ” ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ເພື່ອອະນຸຮັກ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ແມ່ນ້ຳຂອງ ກັບໜ່ວຍງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກຣັຖ ແລະ ສະຖາບັນ ການສຶກສາ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນປະສານງານໂຮມຮັກແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍຣິເວນ ພັນໂຂດແສນໄຄ້ ເມືອງສັງຄົມ ແຂວງໜອງຄາຍ ປະເທດໄທຍ ເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ