ວີດີໂອ

ການຄ້າຂາຍ ຂອງຊາວບ້ານ ເຂດຜ່ອນຜັນພິເສດ ເມືອງສຸຂຸມາ

2024-03-05

ບັນຍາກາດ ການຊື້-ຂາຍ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນຄ້າ ທາງການກະເສດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນນີ້ ແມ່ນຄື ທີ່ເຂດຜ່ອນຜັນພິເສດ ຊ່ອງຕາອູ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ທີ່ບ້ານໂນນແດງ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ