ວີດີໂອ

ຊາວບ້ານຊ້າງ ພ້ອມຄະນະບ້ານ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະທ້ວງເຣື່ອງທີ່ດິນ

2024-01-25

ຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 6 ຄົນ ຖືກຈັບ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາເຈົ້າ ທວງເອົາທີ່ດິນຄືນຈາກ ບໍຣິສັດເອກະຊົນ.