ວີດີໂອ

ຊາວບ້ານ ປູກມັນຕົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ລາຄາຫລຸດລົງ

2024-04-08

ໃນຮອບ 5-6 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊາວບ້ານຫຼາຍຄອບຄົວ ໃນເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຫັນມາປູກມັນຕົ້ນເປັນອາຊີບຫຼັກ ຍ້ອນຄາດຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິຈຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແຕ່ໃນຂະນີ້ ລາຄາມັນຕົ້ນຫລຸດລົງເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງອາດກາຍເປັນພາລະໜີ້ຄົວເຮືອນໃຫ້ຊາວບ້ານ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ