ວີດີໂອ

ຮຽນຮູ້,ລອງເຮັດ ແບ່ງປັນ ປະສົພການ

2018-08-03

ຮຽນຮູ້, ລອງເຮັດ ແລະ ແບ່ງປັນ ປະສົພການ ແລະ ຣະບົບນີ້ຈະເຕີບໃຫຍ່. ມາດາມ ອຶ້ງ ຊຸ່ຍ-ເມັ້ງ ຫວັງ ແລະ ຂໍຝາກຄວາມຫວັງນັ້ນໄວ້ນຳ ພວກທ່ານ ທີ່ເປັນສາຍເລືອດລຸ້ນໃໝ່ ຂອງສັງຄົມລາວ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ

ເຕັມຫນ້າ