ວີດີໂອ

ຈີນ ຍົກເລີກລະເບິດແກ່ງຫີນ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ

2018-01-04

ຈີນ ຍົກເລີກ ໂຄງການ ລະເບິດ ແກ່ງຫີນ ຕາມລໍາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອ ຄວາມສະດວກ ໃນ ການເດີນເຮືອ ແຕ່ກໍຍັງ ບໍ່ຄັກແນ່ວ່າ ຈີນ ຈະຍົກເລີກ ໂຄງການ ທີ່ວ່ານີ້ ໄປເລີຍຫຼືບໍ່.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຈີນ ຍົກເລີກລະເບິດ ແກ່ງຫີນ ແມ່ນ້ຳຂອງ

ເຕັມຫນ້າ