ວີດີໂອ

ເມືອງສະໜາມໄຊ ພາຍຫຼັງ ເຂື່ອນແຕກ ນຶ່ງປີຕໍ່ມາ

2019-07-15

ເມືອງສະໜາມໄຊ ພາຍຫຼັງ ເຂື່ອນແຕກ ນຶ່ງປີຕໍ່ມາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ລໍາບາກ ຍ້ອນຍັງບໍ່ມີອາຊີບ ເປັນຫຼັກ ເປັນແຫຼ່ງ...

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເມືອງສະໜາມໄຊ ເຂື່ອນແຕກ

ເຕັມຫນ້າ