ວີດີໂອ

ແຮງງານຊາວໝຸ່ມເມືອງໂຂງ ໄປຫາວຽກ ຢູ່ໄທ

2019-08-12

ປັດຈຸບັນ ແຮງງານ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ສ່ວນຫຼາຍ ຂ້າມໄປ ໄທ ເພື່ອ ຊອກວຽກເຮັດ ງານທໍໍາ ຍ້ອນອາຊີບ ຫາປາ ກໍຫຼຸດລົງ ຈົນຂາດຣາຍໄດ້ ປະຈໍາ ຈາກ ການຂາຍປາ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ແຮງງານລາວ ເມືອງໂຂງ

ເຕັມຫນ້າ