ວີດີໂອ

ສາກົນຕ້ານ ເຂື່ອນ ປາກລາຍ ປາກແບງ

2018-09-14

ອົງກອນ ຕ່າງຊາດ ຫລາຍອົງກອນ ຕ້ານ ການສ້າງເຂື່ອນ ໃສ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນນັ້ນ ຮ່ວມດ້ວຍ ປາກລາຍ ແລະ ເຂື່ອນປາກແບງ ທີ່ ທາງການລາວ ມີ ແຜນການຈະສ້າງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ສາກົນຕ້ານ ເຂື່ອນ ປາກລາຍ ປາກແບງ

ເຕັມຫນ້າ