ວີດີໂອ

ເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນລາວ

2019-05-23

ນັກວິຊາການ ເປັນຫ່ວງ ແລະກັງວົນ ໃນເຣື້ອງ ຜົນກະທົບ ຈາກ ເຂື່ອນ ໃນ ແມ່ນໍ້າຂອງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ສປປລາວ

ເຕັມຫນ້າ