ວີດີໂອ

ຜົນກະທົບຈາກໂຮງງານ ຊິເມັນ ຂອງຈີນ

2019-03-01

ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຮງງານຜລິດຊິເມັນຂອງຈີນ ເປີດດໍາເນີນກິຈການ, ປະຊາຊົນໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ກໍໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມຮ້ອນ ເກືອບວ່າຮອບດ້ານ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
cement ຊິເມັນ

ເຕັມຫນ້າ