ວີດີໂອ

ບ້ານວັງຄົດລອຍໄປນໍາ ກະແສນໍ້າ

2020-10-21

ພາຍຫຼັງ ນໍ້າບົກລົງ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ຊາວບ້ານວັງຄົດ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ໄດ້ກັບໄປ ເຮືອນຕົນເອງ ປະກົດວ່າ ເຫຼືອ ແຕ່ຕໍເຮືອນ. ໜຸ່ມອາສາ ເລົ່າວ່າ ສະພາບ ໝູ່ບ້ານວັງຄົດ ເຫັນແຕ່ຊາກໄມ້ ບໍ່ເຫຼືອສະພາບ ຄວາມເປັນໝູ່ບ້ານ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ບ້ານວັງຄົດ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສວັນນະເຂດ

ເຕັມຫນ້າ