ວີດີໂອ

ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ ມ.ຊຽງຄານ ຂ.ເລີຍ

2020-10-08

ບຸນປະເພນີ ໄຫຼເຮືອໄຟ ແລະ ບຸນປະເພນີ ຜາສາດລອຍເຄາະ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ 4 ມື້ ໃນຣະຫວ່າງ ວັນທີ 3 ຫາ 6 ຕຸລາ ນີ້, ຢູ່ເຂດບໍຣິເວນຊາຍແດນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເມືອງຊຽງຄານ ແຂວງເລີຍ ແລະ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ

ເຕັມຫນ້າ