ວີດີໂອ

ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຽ ເຂື່ອນເຊປຽນ ຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບ

2019-06-19

ເຄືອຂ່າຍ ພາກ ປະຊາສັງຄົມ ຈາກປະເທດ ເກົາຫລີໃຕ້, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຽ ເຂື່ອນ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນເຊປຽນ

ເຕັມຫນ້າ