ວີດີໂອ

ເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງແຫຼ່ງທີ 5

2019-06-21

ການສໍາຣວດ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ສໍາລັບ ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຂນາດໃຫຍ່ 1,410 MW ທີ່ຫ່າງຈາກ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ ຫຼວງພຣະບາງ

ເຕັມຫນ້າ