ວີດີໂອ

ຮັບຂວັນລູກຫຼານ ລາວ ອົພຍົບ

2019-01-03

ພິທີສູ່ຂວັນ ໃຫ້ລູກຫລານ ລາວອົພຍົບ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ ສັນຊາດໄທ ຕື່ມອີກ 31 ຄົນ ຊຶ່ງ ພວກຂະເຈົ້າ ເປັນຄົນ ໄຮ້ສັນຊາດ ມາຫຼາຍທົສວັດ ເມື່ອຄອບຄົວ ໄດ້ອົພຍົບ ໄປຢູ່ໄທ ຍ້ອນການ ປ່ຽນແປງ ຢູ່ລາວ ແຕ່ 1975.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ສັນຊາດໄທ ລາວອົພຍົບ

ເຕັມຫນ້າ