ວີດີໂອ

ເຂື່ອນຢູ່ຈີນ ທໍໍາລາຍຕາຝັ່ງ ລຸ່ມນໍ້າຂອງ

2018-09-14

ມີຫຼາຍກວ່າ 40 ບ້ານ ທີ່ຕ້ອງ ຜະເຊີນກັບ ດິນເຈື່ອນ ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ ສປ ຈີນ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ ສປຈີນ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ