ວີດີໂອ

ວັນຄົບຮອບການຕາຍ ທ.ເກັມ ລີ (Kem Ley)

2020-07-09

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກຳພູຊາ ທໍາການກີດກັ້ນ ເຫຼົ່າພະສົງ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ປະມານ 30 ຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ພິທິວັນ ຄົບຮອບ 4 ປີ ການຖືກ ຄາຕກັມ ຂອງ ທ່ານ Kem Ley ນັກວິຈານ ຄັດຄ້ານ ຣັຖບານ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເກັມລີ kemley

ເຕັມຫນ້າ