ວີດີໂອ

ອາກາດປ່ຽນແປງໃນພະມ້າ

2013-06-20

ອາກາດ ອົບເອົ້າ ອຸນນະພູມ ສູງຂຶ້ນນໍາທຸກປີ ໃນປະເທດພະມ້າ ນໍ້າສະອາດ ສໍາລັບດື່ມກິນ ກໍຫາຍາກ ນໍ້າໃນຫ້ວຍໜອງ ກໍບົກແຫ້ງ ເຊັ່ນກັນ.

ເຕັມຫນ້າ