ວີດີໂອ

ຄົນງານລາວຖືກນາຍຈ້າງ ໄທ ບັງຄັບ

2019-08-07

ຄົນງານລາວ ຖືກນາຍຈ້າງໄທ ບັງຄັບ ໃຊ້ແຮງງານ ຮຽກຮ້ອງ ຂໍຄວາມເປັນທັມ ຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
lao-workers thailand

ເຕັມຫນ້າ