ວີດີໂອ

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 2019

2019-05-31

ວັນເດັກນ້ອຍ ສາກົນ ທີ 1 ມິຖຸນາ 2019; ອໍານາດ ການປົກຄອງ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ໄດ້ ຈັດຣາຍການ ສະແດງ ເລົ່ານິທານ ປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຮູ້ຈັກປົກປ້ອງ ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ເຕັມຫນ້າ