ວີດີໂອ

1 ເດືອນຜ່ານໄປ ຂີ້ຕົມພຽງ ຫົວເຂົ່າ

2018-08-24

ຄົບຮອບ 1 ເດືອນ ເຂື່ອນເຊປ່ຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ສະພາບບ້ານເຮືອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ ບ້ານໂຄກກ່ອງ ເມືອງສນາມໄຊ ຍັງຖືກຂີ້ຕົມ ຖົມ ພຽງຫົວເຂົ່າ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເຂື່ອນ ເຊປຽນ

ເຕັມຫນ້າ