ວີດີໂອ

ການເກັບຄ່າຂ້າມຂົວນໍ້າຊອງ ມ.ວັງວຽງ

2019-04-17

ປະຊາຊົນ ເມືອງວັງວຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການ ພິຈາຣະນາ ເຈຣະຈາ ກັບຜູ້ ສໍາປະທານຂົວ ຢາກໃຫ້ ຫລຸດຜ່ອນ ຄ່າຂ້າມຂົວນັ້ນລົງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກັບຜູ້ຄົນ ທີ່ຍ່າງຂ້າມຂົວ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຂົວນໍ້າຊອງ ເມືອງວັງວຽງ

ເຕັມຫນ້າ