ວີດີໂອ

ຂໍ້ມູນເຂື່ອນທີ່ຍັງບໍ່ລົງຕົວ

2015-02-19

ທາງການ ລາວ ຍັງຄົງ ເດີນໜ້າ ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະໂຮງ ໃສ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ ກໍາລັງ ມີ ຂໍ້ ຂັດແຍ່ງ ກັບ ໄທ ວຽດນາມ ແລະ ກໍາພູຊາ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
donsahong dam

ເຕັມຫນ້າ