ວີດີໂອ

ມ.ສນາມໄຊ ຂ.ອັດຕະປື

2018-09-04

ຮວມຮູບພາບ ພື້ນທີ່ ພັຍພິບັດ ຈາກ ສັນເຂື່ອນ D ຂອງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຕກ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ສະຫນາມໄຊ ອັດຕະປື

ເຕັມຫນ້າ