ວີດີໂອ

ວັດລາວພຸທທະວົງ ສລອງ ທີ 4 ກໍຣະກະດາ

2019-07-11

ບຸນ ສລອງວັນ ເອກກະຣາດ ສະຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ ທີ 4 ກໍຣະກະດາ ທີ່ ວັດລາວພຸທວົງ ໃນຂົງເຂດ ນະຄອນຫລວງ Washington DC ປີ 2019

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ວັນ ເອກກະຣາດ ສະຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ

ເຕັມຫນ້າ