ວີດີໂອ

ໄຟໄໝ້ໂຮງງານຢາງ ຂອງຈີນ

2020-10-02

ໄຟໃໝ້ໂຮງງານ ຢາງພາລາຂນາດໃຫຍ່ ຂອງຈີນ ຢູ່ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
rubber chinareach

ເຕັມຫນ້າ