ວີດີໂອ

ລາວຈະໃຊ້ຣົດໄຟ ໄປສູ່ ຄວາມຈະເຣີນ

2019-03-21

ສປປລາວ ຝາກຄວາມຫວັງ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການພັທນາ ປະເທດ ໄວ້ກັບໂຄງການ ທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ເຕັມຫນ້າ