ວີດີໂອ

ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນດອນສະໂຮງ

2014-02-20

ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ສປປ ລາວ ທີ່ ກໍາລັງມີ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ ກັບ ໄທ ວຽດນາມ ແລະ ກໍາພູຊາ.

ເຕັມຫນ້າ