ວີດີໂອ

ຂ. ບໍ່ແກ້ວ ຍັງເປັນ ເສັ້ນທາງ ລຳລຽງ ຢາເສບຕິດ

2018-09-25

ແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍັງຖືກໃຊ້ ເປັນເສັ້ນທາງລຳລຽງ ຢາເສບຕິດ ຈາກສາມຫລ່ຽມຄຳ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ບໍ່ແກ້ວ ຢາເສບຕິດ

ເຕັມຫນ້າ