ວີດີໂອ

ມ.ປາກເຊເຕືອນພັຍນໍ້າຖ້ວມ

2018-08-28

ແຂວງຈໍາປາສັກ ເມືອງປາກເຊ ແຈ້ງເຕືອນ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຕຣຽມຮັບມື ພັຍນໍ້າຖ້ວມ ຍ້ອນຣະດັບ ນໍ້າຂອງ ສູງຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ພາກັນ ຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໄປຢູ່ພື້ນທີ່ສູງ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ປາກເຊ ນໍ້າຖ້ວມ

ເຕັມຫນ້າ