ວີດີໂອ

ອາຣັມພະບົທ ປວັຕສາຕຣ໌ລາວ

2010-12-10

ຣາຍການ ປວັດສາດລາວ ຕອນ ອາຣັມພະບົທ ປວັຕສາຕຣ໌ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໃນຄວາມເປັນມາ ຂອງ ຊົນຊາຕລາວ ທຸກຖ້ວນໜ້າ.

ເຕັມຫນ້າ