ວີດີໂອ

ຊາວປະມົງ ລາວ-ໄທ ກັງວົນ ເຣື້ອງເຂືຶ່ອນ

2018-09-14

ຊາວປະມົງ ຕາມລຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນລາວ ແລະ ໃນໄທ ກັງວົນ ຕໍ່ ການສ້າງເຂືຶ່ອນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ໝູ່ປາ ຫຼຸດລົງ, ເມື່ອ 20 ປີ ຜ່ານມາ ເຄີຍມີເຮືອຫາປາ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ພັນ ປາຍລຳ ປັດຈຸບັນ ມີພຽງແຕ່ 334 ລຳ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຊາວປະມົງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ-ໄທ

ເຕັມຫນ້າ