ວີດີໂອ

ນໍ້າຖ້ວມ ມ.ທ່າໂທມ ຂ.ໄຊສົມບູນ

2020-07-03

ນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນວັນທີ 03 ກໍຣະກະດາ 2020 ນີ້, ມີປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເກີດມີຝົນຕົກ ໜັກຕລອດຄືນ ນໍ້າໄຫຼມາແຕ່ເທິງພູ ຢ່າງ ວ່ອງໄວ ໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ກະທັນຫັນ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ນໍ້າຖ້ວມ ມ.ທ່າໂທມ ຂ.ໄຊສົມບູນ

ເຕັມຫນ້າ