ວີດີໂອ

ບ້ານ Pat Zan ໃນພະມ້າ ຂາດນໍ້າໃຊ້

2020-06-18

ໃນໝູ່ບ້ານນີ້ ຊາວບ້ານຕ້ອງຕື່ນແຕ່ 3 ໂມງເຊົ້າ ໄປຕັກນໍ້າຢູ່ສ້າງ, ຖ້າຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າ, ນໍ້າໃນນໍ້າ ສ້າງ ກໍໝົດແລ້ວ ແລະ ໝົດທັງບ້ານ ກໍມີແຕ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ບ່ອນດຽວ ນີ້.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
pat-zan ໃນພະມ້າ ຂາດນໍ້າໃຊ້

ເຕັມຫນ້າ