ວີດີໂອ

ບັນຫານໍ້າເປື້ອນຢູ່ ສປປລາວ

2014-02-19

ູ່ ສປປລາວ ອົງການ UNICEF ຄາດຄະເນວ່າ ມີເກືອບ ເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງ ປະຊາກອນ ບໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າໃຊ້ ຕ້ອງພາກັນ ອອກໄປ ຖ່າຍເທ ຢູ່ກາງແຈ້ງເລີຍ.

ເຕັມຫນ້າ