ວີດີໂອ

ອັດຕະປືມີສວນກ້ວຍ ຫຼາຍພັນ ເຮັກຕາ

2019-06-20

ສວນປູກກ້ວຍ ຢູ່ ຫຼາຍເມືອງ ໃນ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ມີຫຼາຍພັນ ເຮັກຕາ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ອັດຕະປື ສວນກ້ວຍ

ເຕັມຫນ້າ