ວີດີໂອ

ການພິສູດສັນຊາດຄົນງານລາວ ໃນໄທ

2015-03-01

ສູນ ພິສູດ ສັນຊາດ ຄົນງານ ຕ່າງດ້າວ ປະຈໍາ ແຂວງ ສມຸດປຣະການ ຂອງໄທ ໄດ້ເປີດ ໃຫ້ ບໍຣິການ ຄົນງານ ລາວ ແຕ່ ວັນທີ 3 ມົກກະຣາ ເຖິງ ວັນທີ 31 ມິນາ 2015.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
lao workers in thailand

ເຕັມຫນ້າ