ວີດີໂອ

ເດັກນ້ອຍນໍ້າຂອງຢູ່ລາວ

2018-12-27

ເດັກນ້ອຍລາວ ຢູ່ຕາມເຂດ ລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ທາງພາກໃຕ້ ຍັງຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຈາກ ທາງການ ໃນທຸກດ້ານ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເດັກນ້ອຍລາວ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ເຕັມຫນ້າ