M-mG-GÛ-h¤G-¤Û-Lm-q-ŸÛG-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-mP-ŸÝ^-qºÛ-¾ô-MãÅü


2005.08.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼Ûh-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-mG-GÛ-h¤G-¤Û-Lm-q-ŸÛG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-¾ô-MãÅ-xÛ¼-im-qºÛ-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-zÇkÝÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།