ཁ་བ་ཅན།

བོད་ནང་གི་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས།

གྲྭ་རྒྱུན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

བོད་དུ་གྲྭ་རྒྱུན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།