zÞïh-Ǩm-q-ŸÛG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-¥ôP-±ô¼ü


2005.04.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-ü zôh-mP-Ǩm-qºÛ-¾Å-;-‚Å-bï-Í-¤hôºÛ-IôP-GÅïz-DG-bà-zÞ-yâG-BïÅ-ºGôG-GÁGÅ-zTôÅ-¾Å-hôm-Oæz-¥ôP-zºÛ-Ǩ-q-¾ô-Gż-BÛh-ˆÛÅ-zÞh-¤ïh-Ǩm-q-ŸÛG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-¥ôP-±ô¼-ŸïÅ-hïz-ŸÛG-z¯¤Å-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-‚Å-»ôhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎