ཀུན་གཟིཊ་པན་ཆེན་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན།

བཞུགས་སྒར་དུ་ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།
2009-12-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་དུ་ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་ཐང་དང་པར་རིས་སོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན།
བཞུགས་སྒར་དུ་ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་ཐང་དང་པར་རིས་སོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན།
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དྲ་གནས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།