ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་གསུང་བཤད།

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕུལ་བའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དེའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
2009-06-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར།
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།