རྒྱ་ནག་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་རིགས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ།

རྒྱ་རིགས་ལ་མཇལ་ཁ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༢༡ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།