རྒྱ་རིགས་ལ་མཇལ་ཁ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༢༡ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།