ཚན་རིག་སྐོར་བསྐྱོད་འགྲེམས་སྟོན།

སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭས་སྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་ཚན་རིག་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།