ཚན་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མ་འོངས་མདུན་ལམ་གྱི་ལམ་སྟོན་༢།

ཉེ་ཆར་བཙན་བྱོལ་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་གཞི་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ཚན་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ལམ་སྟོན།
2009-06-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་དིའི་སློབ་གསོའི་མདུན་བགྲོས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང༌།ཉེ་ཆར་བཙན་བྱོལ་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚན་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་མ་འོངས་མདུན་ལམ་འཚོལ་ཕྱོགས་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་དུམ་མཚམས་གཉིས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།